šiurgždus

šiurgždus
šiurgždùs, -ì adj. (4) K.Būg, BzBkXXVII159, Rtr, NdŽ, FrnW žr. šiurkštus: 1. K, 618.
šiur̃gždu n. K, . šiur̃gždžiai adv. , šiurgždžiaĩ K.
2. Šiur̃gždūs linai KI441. Šiurgždùs ceikis KII122. Šiurgždì barzda KII215. 3. 602 gergždžiantis: Tai buvo šiurgždus seno žmogaus balsas . Ieva puikiai girdėjo šiurgždų trakštelėjimą .
šiur̃gdžiai adv. 602: Žmogus šiurgždžiai nusijuokė . Siauroje jos krūtinėje stigo dvasios, keletą kartų ji šiurgždžiai užsikosėjo .
4. žr. šiurkštus 6: Jis iš viršaus iš(si)veizd rūstas, nemeilingas, šiurgždùs KI154. ║ Šiur̃gždūs, kartūs, aštrūs žodžiai KI617.
šiur̃gždžiai adv. KI617.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • šiurgždumas — šiurgždùmas sm. (2) KII122,199, NdŽ → šiurgždus: 1. K, FrnW, KŽ. 2. KŽ. 3. BŽ602. 4. KI293, NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”